Voorlichting

Informatie en advies

Het CJG Staphorst geeft informatie en advies aan jeugdigen, ouders, professionals en vrijwilligers op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning. Dit kan individueel of in groepen plaatsvinden. Bij informatie en advies gaat het zowel om voorlichting als om het beantwoorden van specifieke vragen van ouders en jeugdigen.

Informatie en advies kunnen worden gehaald bij het CJG, maar ook op de plekken waar jeugdigen en ouders vaak komen, bijvoorbeeld op de scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Als CJG hebben we een belangrijke taak binnen de gemeente Staphorst in de verwijzing en toewijzing naar de jeugdhulp. Daarnaast kunnen medewerkers van het CJG ondersteunen bij het opstellen van een familiegroepsplan, hulpverleningsplan en het ondersteunen bij “netwerk versterking”.

 

Enkele voorbeelden van vragen die u bij het CJG kan stellen, zijn:

Hoe ga je om met een onhandelbare puber?
Hoe kan onze dochter van 11 jaar haar sociale vaardigheden beter ontwikkelen?
Mijn zoon van 7 jaar plast nog in bed, wat kan ik doen?
Wanneer begin ik met zakgeld voor mijn zoon?
Bij wie kan ik terecht omdat ik vermoed dat een kind die ik train in mijn elftal thuis mishandeld wordt?
Het CJG Staphorst kan u advies en/of hulp geven als u vragen hebt over de opvoeding, gezondheid of ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld in de vorm van mondeling advies, cursussen en hulp. Ook kinderen en jongeren kunnen er terecht als ze vragen hebben.

Voorlichting over opvoeden en opgroeien

samen met verloskundigen en kraamzorg
 
 

NIEUWS

AGENDA

CURSUS | TRAINING

T. CJG 0522 467466 T. Consultatiebureau 088 4430702 info@cjgstaphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00