Voorlichting

Informatie en advies

Vakgroep Jeugd geeft informatie en advies aan jeugdigen, ouders, professionals en vrijwilligers op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning.
 
Bij informatie en advies gaat het zowel om voorlichting als om het beantwoorden van specifieke vragen van ouders en jeugdigen.
Informatie en advies kunnen worden gehaald bij vakgroep Jeugd, maar ook op de plekken waar jeugdigen en ouders vaak komen, bijvoorbeeld op de scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.
 
Als vakgroep Jeugd hebben we een belangrijke taak binnen de gemeente Staphorst in de verwijzing en toewijzing naar de jeugdhulp. Daarnaast kunnen de consulenten Jeugd ondersteunen bij het opstellen van een familiegroepsplan, hulpverleningsplan en het ondersteunen bij “netwerkversterking”.
 
Heeft u een vraag over opvoeden en veilig opgroeien dan kunt u die altijd stellen aan uw netwerk, school, huisarts, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), kinderopvang en de jeugdconsulenten.
 
Enkele voorbeelden van vragen die u kan stellen, zijn:
-              Hoe ga je om met een onhandelbare puber?
-              Hoe kan onze dochter van 11 jaar haar sociale vaardigheden beter ontwikkelen?
-              Mijn zoon van 7 jaar plast nog in bed, wat kan ik doen?
-              Bij wie kan ik terecht omdat ik vermoed dat een kind die ik train in mijn elftal thuis mishandeld wordt?
 
Vakgroep Jeugd Staphorst kan u advies en/of hulp geven als u vragen hebt over de opvoeding, gezondheid of ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld in de vorm van mondeling advies, of het samen met u inzetten van de juiste hulp.

 

Voorlichting over opvoeden en opgroeien

3. Themaweek
samen met verloskundigen en kraamzorg
 
 

NIEUWS

AGENDA

CURSUS | TRAINING

T. Team Samenleving 0522 467466 T. Consultatiebureau 088 4430702 teamsamenleving@staphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00