Welkom bij Boekenbas

Boekenbas is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor ouders met jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar. Alle ouders van een eerste kind worden hiervoor uitgenodigd. Heb je als ouder een kind in deze leeftijd geef je dan op. 

Wat biedt dit programma?

Bij Boekenbas praat je in vaste groepen met andere ouders over wat er wel of niet goed gaat bij het opvoeden en opgroeien van je kind. Je wisselt met elkaar uit en je krijgt ook tips en adviezen aangereikt. Dat kunnen tips en adviezen van andere ouders zijn of van de jeugdverpleegkundige die de groepsbijeenkomst leidt. De groep komt gedurende de periode van 0 tot 3 jaar van je kind zesmaal bijeen, altijd op een dinsdagavond van 19.30-21.30 uur. Iedere keer staat er een ander thema centraal. De volgende thema’s kun je verwachten:

- bijeenkomst 1: contact met je kind
- bijeenkomst 2: topouders
- bijeenkomst 3: meer met taal
- bijeenkomst 4: meer met voorlezen
- bijeenkomst 5: spelenderwijs opvoeden
- bijeenkomst 6: timemanagement
 
We bieden hiermee een afwisselend programma aan, dat helemaal is afgestemd op waar ouders van nu bij het opvoeden en opgroeien van hun kind dagelijks mee te maken krijgen.

 

Een prentenboek mee naar huis

Bij iedere bijeenkomst krijg je een prentenboek mee naar huis. Je mag dit prentenboek ook houden. Bij Boekenbas vinden we het belangrijk dat je je kind dagelijks voorleest. Ook al is je kind nog heel klein. Door veel te lezen help je je kind met het opbouwen van een grote woordenschat. Die woordenschat heeft je kind nodig om straks goed te presteren op de basisschool. Om het lezen thuis een extra stimulans te geven bieden wij je graag dit prentenboek aan. Let vooral ook op de boekenlegger, die je in het prentenboek aantreft. Hierop reiken we je  tips en adviezen aan die het lezen thuis extra leuk maakt voor je kind. Plezier in het lezen staat bij ons altijd voorop.

Opgave

Deelname is gratis. Inschrijving kan bij de assistente van het Consultatiebureau. Per mail krijg je de data door van de bijeenkomsten.  Bij aanmelding wordt je aanwezigheid tijdens de bijeenkomsten verwacht. Kan je een keer niet aanwezig zijn, meld je dan bijtijds af. Je kunt bij verhindering de avond in een andere groep inhalen.

 
Veel plezier met Boekenbas.

 

NIEUWS

AGENDA

CURSUS | TRAINING

T. Team Samenleving 0522 467466 T. Consultatiebureau 088 4430702 teamsamenleving@staphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00