Samenwerking

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Het CJG Staphorst werkt met behulp van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit is een wettelijke verplichting. Professionals in de zorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning en justitie zijn verplicht met een meldcode te werken als zij een signaal krijgen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode is een 5-stappenplan waarin staat wat een professional het beste kan doen bij een vermoeden hiervan.
Meer informatie over de meldcode vindt u hier

 

Veilig Thuis IJsselland; voor advies en melding van huiselijk geweld

 

Geweld thuis

In Nederland wordt jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Kindermishandeling, ouderenmishandeling en geweld in de relatie; het stopt nooit vanzelf. Tegen al deze vormen van geweld in huiselijke kring kun je iets doen, hoe moeilijk dat ook is. Wat is huiselijk geweld? Hoe kun je signalen herkennen en wat kun je zelf doen? Omdat iedereen het verdient om zich veilig te voelen in zijn of haar eigen huis.
 

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het gaat dan om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Er is bij huiselijk geweld meestal sprake van een machtsverschil: het slachtoffer is afhankelijk van de pleger. Het geweld kan zowel lichamelijk zijn als seksueel of psychisch.
 

Hoe herken je huiselijk geweld?

Mishandeling is moeilijk te zien. Er zijn verschillende signalen die je kunnen opvallen. Stil en teruggetrokken gedrag, of juist heel druk gedrag. Schrikken van aanrakingen, vaak verwondingen hebben. En daar ongeloofwaardige verklaringen voor geven. Maar ook een onverzorgd uiterlijk, vieze, kapotte kleren en ongewassen haren en lichaam. Ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen over hun kind. Of een partner die je nooit buiten ziet. Iemand die angstig, schrikachtig of depressief is. Mishandeling of verwaarlozing van een huisdier: ook dat kan een teken zijn dat het niet goed gaat in een gezin.
En dit zijn maar een paar voorbeelden. Bedenk je dat elk geval uniek is, en ga op je gevoel af als je denkt dat er iets niet klopt. Bel voor deskundig advies met Veilig Thuis. Je kunt altijd iets doen.
 

Wat kan ik doen?

Praten helpt echt, want het zet iets in gang. Je kunt praten met een ander, of met degene waar je je zorgen over maakt. Het kan moeilijk zijn om erover te praten. Maar bedenk wel: als je niks doet, verandert er zeker niks. Je hoeft dit niet alleen te doen. Er zijn hulpverleners die meer weten over huiselijk geweld. Bijvoorbeeld medewerkers van een sociaal wijkteam of een Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij weten waar je terecht kunt voor alle hulp en advies die je nodig hebt.
Je kunt ook rechtstreeks contact zoeken met een Veilig Thuis organisatie. Sinds 1 januari 2015 is er in deze regio Veilig Thuis IJsselland; het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Je kunt er terecht voor meer informatie, advies over wat je zelf kunt doen of voor het melden van mishandeling. 
 

Eén aanpak, één organisatie voor alle vormen van huiselijk geweld

Sinds 2015 is er dus landelijk één advies- en meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, ook in de regio IJsselland: Veilig Thuis IJsselland. Eén organisatie is prettig voor iedereen: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers van geweld én professionals die ermee te maken krijgen. Door één organisatie verantwoordelijk te maken voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, zorgen we voor meer samenhang in de begeleiding van gezinnen.
Veilig Thuis IJsselland wordt in opdracht van elf regiogemeenten uitgevoerd door Kadera aanpak huiselijk geweld en Jeugdbescherming Overijssel.  Veilig Thuis IJsselland organiseert ook de zorgmeldingen van de politie en de crisisdienst voor jeugdigen.
 

Advies vragen of een melding doen

Heb je vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en wil je hierover advies vragen of een melding doen? Dan kun je bellen naar het telefoonnummer van Veilig Thuis 0800 2000. Dit gratis telefoonnummer is 24/7 bereikbaar. Als je belt, word je gevraagd om je plaatsnaam in te spreken. Daarmee kom je vanzelf terecht bij Veilig Thuis bij jou in de buurt. Is er direct gevaar? Aarzel dan niet en bel 112.
 

Vragen of meer weten?

Kijk op de website van Veilig Thuis IJsselland: www.vtij.nl
Landelijk is informatie beschikbaar op www.vooreenveiligthuis.nl.
 

NIEUWS

AGENDA

CURSUS | TRAINING

T. CJG 0522 467466 T. Consultatiebureau 088 4430702 info@cjgstaphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00