SoVa-Weerbaarheidstraining

 

Methode en inhoud

Het programma van de SoVa-weerbaarheidstraining stimuleert het zelfvertrouwen, versterkt emotionele veerkracht en bouwt probleemoplossende vaardigheden op. Het richt zich met name over je bewust worden van wat je VOELT en ‘anders leren DENKEN’. Ieder kind is wel eens bang, verdrietig of boos, dat zijn normale gevoelens. Maar soms heeft het kind hier echt last van, het duurt te lang en het is te vaak. Onzekerheid, spanning, angst, boosheid of verdriet kunnen hierdoor zelfs toenemen. Wat wij benadrukken is dat moeilijk situaties er altijd zijn, maar hoe we over de situatie denken bepaalt echter voor een groot gedeelte hoe we ons voelen.

In de training wordt de (vaak) cognitieve stof gecombineerd met een fysieke weerbaarheidstraining waarbij ervaringsgericht leren centraal staat. Door beiden te combineren kunnen de cognitief aangeleerde vaardigheden ook direct geoefend en geïntegreerd worden. Op deze manier krijgen de kinderen in de training handvatten aangereikt op gebied van VOELEN, DENKEN en DOEN. Aan de hand van oefeningen, gesprekjes, rollenspellen, bewegingsoefeningen en zelfverdediging zal gewerkt worden aan het vergroten van de weerbaarheid, sociale vaardigheden en het positieve zelfbeeld van het kind.

Mochten er tijdens de training andere belangrijke aandachtspunten naar voren komen, worden deze meegenomen in de training.

In de cursus gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:
- Elkaar leren kennen 
- Lichaamshouding & stemgebruik 
- Trots zijn op jezelf 
- Gevoelens (h)erkennen 
- Grenzen herkennen en op een duidelijke en respectvolle manier aangeven 
- Niet-helpende gedachten omzetten in helpende gedachten 
- Stappenplan voor moeilijke situaties 
- Pesten en plagen 
- Zelfbeheersing en ontspanningsoefeningen 
- Complimenten geven en ontvangen

 

Aanmelding

De cursus is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar, ofwel uit groep 5 tot en met 8. Deze leeftijdscategorie hanteren wij, omdat we merken dat de stof voor jongere kinderen te weinig aansluit. Op deze manier kan de cursus voor de kinderen zelf en de overige kinderen uit de groep zo optimaal mogelijk verlopen.

Als een kind wordt aangemeld voor de cursus is het belangrijk dat ouders en school hier beide goed van op de hoogte zijn. Denkt u dat deze training passend is voor uw kind? Vul dan het aanmeldformulier en mail dit naar y.rijlaarsdam@saamwelzijn.nl 
 
 

Contactgegevens

Bij vragen kunt u contact opnemen met Yteke Rijlaarsdam
06 11758607
 

Bekijk onze cursussen en trainingen

NIEUWS

AGENDA

CURSUS | TRAINING

T. Team Samenleving 0522 467466 T. Consultatiebureau 088 4430702 teamsamenleving@staphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00