Privacy

Het uitwisselen en benutten van informatie over burgers is een middel en geen doel. Het middel staat ten dienste van de dienstverlening van die burger zelf. Daarom is het van groot belang dat het gebruik van die informatie zorgvuldig gebeurt en de privacybelangen van de burger continue gewaarborgd zijn. Hierbij past het dat de gemeente en de hulpverlening zeer terughoudend zijn met het uitwisselen van persoonsgegevens.
Met de nieuwe wetten is de privacybescherming van de burger niet in het geding. Uitgangspunt is dat burgers zelf de regie voeren over de gegevensuitwisseling om hen heen. In geval van gegevensuitwisseling gelden de voorwaarden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lokaal is een privacyreglement ontwikkeld voor het CJG en een ieder die daarbij betrokken is.
 

Vertrouwenspersoon

Erwin Voskuil
Bergstraat 23
7411 ER Deventer
Tel: 0570-671661
Mob: 06 25644947
 
 

 

NIEUWS

AGENDA

CURSUS | TRAINING

T. Team Samenleving 0522 467466 T. Consultatiebureau 088 4430702 teamsamenleving@staphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00