Medewerkers CJG

 

CJG Kernteam

Ard Kuiper, CJG Staphorst, jeugdconsulent
Esther Flipsen, Stichting De Kern, maatschappelijk werker
Gina Beenen, Stichting De Kern, maatschappelijk werker
Irma Soppe, GGD IJsselland, jeugdverpleegkundige 0-12 jaar
Jaap Poetsma, Stichting De Kern, maatschappelijk werker
Janna van der Lei, GGD IJsselland, jeugdverpleegkundige 0-18 jaar
Marga den Boer, MEE IJsseloevers, cliëntondersteuner
Margreet Berends, GGD IJsselland, jeugdverpleegkundige 0-12 jaar
Nanda Knol, Saam Welzijn, jongerenwerker
Paula Groten, casusregisseur generalist
Rik Jansen, Saam Welzijn, jongerenwerker
Susan Snoei, Stichting Schuilplaats, maatschappelijk werker
Willie Biemond, MEE IJsseloevers, cliëntondersteuner
Willie Versteeg, GGD IJsselland, jeugdverpleegkundige 0-12 jaar
 

CJG Expertiseteam

Karin de Jonge, GGD IJsselland, jeugdarts
Elvira Nijboer, Jeugdbescherming Overijssel, gedragswetenschapper
Petra Broersma, Jeugd GGZ Dimence, gz psycholoog
Pim van Essen, GGD IJsselland, jeugdarts
Summer Koster, CJG coördinator
Titia Wijbenga, CJG zorgcoördinator / veiligheidsregisseur
  

CJG Administratieteam

Brenda de Vries-Schuurman
Michelle Conradie
Femmy Braamskamp
 
 
 

NIEUWS

AGENDA

CURSUS | TRAINING

T. CJG 0522 462475 T. Consultatiebureau 088 4430702 info@cjgstaphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00