Medewerkers CJG

 

CJG Kernteam

Gina Beenen, Team Samenleving, jeugdconsulent
Ard Kuiper, Team Samenleving, jeugdconsulent
Cynthia Liebregt, Team Samenleving, jeugdconsulent
Susan Snoei, Team Samenleving, jeugdconsulent
Sylvia Vlierhuis, Team Samenleving, jeugdconsulent
Esther Flipsen, Stichting De Kern, maatschappelijk werker
Jaap Poetsma, Stichting De Kern, maatschappelijk werker
Marga den Boer, MEE IJsseloevers, cliëntondersteuner
Willie Biemond, MEE IJsseloevers, cliëntondersteuner
 

CJG Expertiseteam

Summer Koster, Team Samenleving, coördinator
Titia Wijbenga, Team Samenleving, veiligheidsconsulent
Karin de Jonge, GGD IJsselland, jeugdarts
Sanne Holtmaat, Jeugdbescherming Overijssel, gedragswetenschapper
Petra Broersma, Jeugd GGZ Dimence, gz psycholoog
Pim van Essen, GGD IJsselland, jeugdarts
  

Administratie Jeugd

Brenda de Vries-Schuurman
Michelle Conradie
Femmy Braamskamp
 
 
 

NIEUWS

AGENDA

CURSUS | TRAINING

T. CJG 0522 467466 T. Consultatiebureau 088 4430702 info@cjgstaphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00