gratis webinar Week tegen Kindermishandeling

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Circa 3 procent van alle kinderen groeit op in een onveilige gezinssituatie.
 
Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. We doen dit door te leren van ervaringsverhalen van professionals, ouders en kinderen. Door inspiratie te halen uit hun ervaringen, ervan te leren en door te kijken hoe we deze inzichten optimaal kunnen benutten, werken we er samen aan dat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.
 
In de regio IJsselland organiseert Actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis samen met Veilig Thuis, Isala en Kadera aanpak huiselijk geweld tijdens de Week tegen Kindermishandeling een gratis webinar , met als thema ‘Dichterbij dan je denkt’.
 
Wanneer: 16 november van 16:00 uur tot 18:00 uur
Aanmelden: https://zwolle.nl/webinarkindermishandeling
Kosten : Gratis
 
Programma
Het webinar heeft als centraal thema ‘Dichterbij dan je denkt’, in lijn met het landelijk thema van de week tegen kindermishandeling. In het programma komen verschillende perspectieven rondom kindermishandeling aan bod en leert u hoe u het gesprek over dit moeilijke thema kunt aangaan. Onder meer een ervaringsdeskundige, een docent en een forensisch arts vertellen over hun betrokkenheid met het thema. Bovendien zal een bijzondere muzikale gast een aantal liedjes spelen. Uiteraard is er ruimte voor vragen vanuit de deelnemers via de chatfunctie. 
 
GEPUBLICEERD >> 16-11-2021

NIEUWS

AGENDA

CURSUS | TRAINING

T. Team Samenleving 0522 467466 T. Consultatiebureau 088 4430702 teamsamenleving@staphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00