Partners CJG

De kern van het CJG wordt gevormd door de jeugdverpleegkundigen van de GGD IJsselland (0 - 18 jaar) en de maatschappelijk werkers in dienst bij Stichting De Kern en Stichting Schuilplaats (0 - 23 jaar).
Zij onderhouden contacten met de scholen, de peuterspeelzalen, de kinderopvang, de huisartsen en het jeugdwerk. Zij zijn voor de ouders, de jeugd en de professionals het eerste aanspreekpunt en tegelijk ook de verantwoordelijke voor het regelen van de hulp en zorg die er nodig is.

Voor de meer complexe problematiek kan dit CJG team een beroep doen op Jeugdbescherming Overijssel, SGJ, Schoolbegeleidingsdienst, Tactus Verslavingszorg, MEE IJsseloevers, politie en het jongerenwerk.

NIEUWS

AGENDA

CURSUS | TRAINING

T. CJG 0522 467466 T. Consultatiebureau 088 4430702 info@cjgstaphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00