Partners CJG

We werken actief samen met:
-              Maatschappelijk werk Stichting De Kern
-              Maatschappelijk werk Stichting Schuilplaats
-              Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland (consultatiebureau)
-              Carinova
-              Bibliotheek
-              Boekenbas
                via Consultatiebureau
-              Sova-weerbaarheidstraining (Saam Welzijn/Flore Training & Coaching)
               opgave via Administratie Jeugd, tel. 0522 467547
-              Scholen (nemen deel in ZorgAdviesTeams)
-              Veilig Thuis IJsselland of landelijk www.vooreenveiligthuis.nl
                telefoonnummer 0800 2000. Dit gratis telefoonnummer is 24/7 bereikbaar
 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

We werken conform de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Wij werken met behulp van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit is een wettelijke verplichting. Professionals in de zorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning en justitie zijn verplicht met een meldcode te werken als zij een signaal krijgen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode is een 5-stappenplan waarin staat wat een professional het beste kan doen bij een vermoeden hiervan.
 

NIEUWS

AGENDA

CURSUS | TRAINING

T. Team Samenleving 0522 467466 T. Consultatiebureau 088 4430702 teamsamenleving@staphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00