Familiegroepsplan

Voor wie?

Voor alle gezinnen geldt dat er goede en minder goede tijden zijn. Als het wat minder gaat, is het niet altijd duidelijk hoe je dit kunt veranderen. Wanneer je er als gezin alleen niet meer uitkomt, zullen de mensen om je heen vaak graag willen meedenken. De ervaring leert dat hulp vanuit het netwerk erg helpend kan zijn, vooral omdat het netwerk blijft, terwijl professionele hulpverleners weer weggaan. De eerste stap, namelijk met anderen delen dat er een probleem is, kan moeilijk zijn. Toch blijkt het in veel gevallen de moeite waard. Er komen vaak goede ideeën boven en hulp kan uit verrassende hoeken komen.

Per 2015 hebben ouders bij problemen in de opvoeding het recht om een eigen plan te maken: een familiegroepsplan. Ouders kunnen samen met de mensen die het belangrijk vinden dat het goed met hen en de kinderen gaat, werken aan oplossingen. Als daarbij ook professionele hulpverlening nodig is, kan de hulpverlener vervolgens dit plan als uitgangspunt nemen.
 

Wat is een familiegroepsplan?  

Een familiegroepsplan is een plan dat een gezin samen met familie, vrienden en anderen uit hun omgeving maakt om een probleem aan te pakken. In dat plan kunnen ouders aangeven hoe ze zelf de situatie voor hun kind(eren) willen verbeteren. Daarin staat bijvoorbeeld:
 
Wat is de belangrijkste vraag?
Wie willen we betrekken bij de aanpak van de vraag?
Wat kunnen we met behulp van mensen uit onze omgeving doen?
Welke professionele hulp en ondersteuning hebben we nodig?
 
Het gezin is vrij om dit op hun eigen manier te doen, ook eventueel later in het proces.
 
 
 
Zie ook:
 
 
 
 

NIEUWS

AGENDA

CURSUS | TRAINING

T. Team Samenleving 0522 467466 T. Consultatiebureau 088 4430702 teamsamenleving@staphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00