Vooraankondiging Toerustingsavond 15nov18

Omgaan met "Via-via signalen" en "het stellen van vragen bij signalen van stress in de thuissituatie"

 

De vervolgbijeenkomst Toerustingsavond voor kerkelijk werkers, predikanten, vrijwilligers, ouderlingen, diakenen en o.a. jeugdwerkers van de kerken in Staphorst, is gepland op donderdag 15 november 2018.
We willen dan graag verder met elkaar in gesprek over omgaan met "via-via" signalen en "het stellen van vragen bij signalen van stress in de thuissituatie".
De definitieve uitnodiging wordt medio oktober verwacht.
 
Wilt u zich alvast opgeven?
Dat kan via cjgadministratie@staphorst.nl of telefoonummer (0522)462475
GEPUBLICEERD >> 24-9-2018

NIEUWS

AGENDA

CURSUS | TRAINING

T. CJG 0522 462475 T. Consultatiebureau 088 4430702 info@cjgstaphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00