Persbericht: CJG + CWO verder als Team Samenleving

Sinds 2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Deze wetten hebben de bedoeling dat inwoners volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving. Voor ondersteuning die mogelijk is vanuit deze wetten kunt u op dit moment nog terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en bij het Centrum voor Werk en Ondersteuning (CWO). Om u als inwoner beter te kunnen ondersteunen, heeft de gemeenteraad besloten om het CJG en CWO  samen te voegen tot één team: team samenleving. Deze samenvoeging zal in het najaar van 2019 plaatsvinden.

Team samenleving

Met de samenvoeging in het najaar komen de namen CJG en CWO te vervallen. Team samenleving wil werken vanuit het principe van één gezin, één plan en één regisseur. Consulenten van het team komen bij de inwoners thuis om samen de ondersteuningsvraag goed in beeld te krijgen. Daarna wordt er samen met de inwoner en zijn/haar netwerk gekeken naar een passende oplossing.
 
Wethouder Alwin Mussche: “In de praktijk betekent dit dat een gezin waar bijvoorbeeld sprake is van schuldenproblematiek en tevens een kind jeugdhulp ontvangt, het gezin één consulent toegewezen zal krijgen, in plaats van twee. Dit is een mooie ontwikkeling, omdat deze consulent goed zicht heeft op het hele gezin. En voor het gezin zelf is er maar één aanspreekpunt. Daardoor kan er veel gerichter en effectiever  met de ondersteuningsvragen aan de slag worden gegaan.”
 

Wat betekent dit voor u als inwoner?

Momenteel verandert er voor u nog niets, u kunt ons nog steeds bereiken zoals u gewend bent. De komende periode werken we achter de schermen aan de samenvoeging. In het najaar geven wij graag meer informatie. Huidige cliënten van het CJG en CWO ontvangen tegen die tijd een persoonlijke brief met daarin meer informatie over deze samenvoeging.
GEPUBLICEERD >> 25-6-2019

NIEUWS

AGENDA

CURSUS | TRAINING

T. Team Samenleving 0522 467466 T. Consultatiebureau 088 4430702 teamsamenleving@staphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00