Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Het CJG Staphorst werkt met behulp van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit is een wettelijke verplichting. Professionals in de zorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning en justitie zijn verplicht met een meldcode te werken als zij een signaal krijgen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode is een 5-stappenplan waarin staat wat een professional het beste kan doen bij een vermoeden hiervan.
Meer informatie over de meldcode vindt u hier

 

GEPUBLICEERD >> 08-1-2019

NIEUWS

AGENDA

CURSUS | TRAINING

T. CJG 0522 467466 T. Consultatiebureau 088 4430702 info@cjgstaphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00