Meidenwerk (van Saam Welzijn) begint weer!

download

Beste ouder en/of verzorger,

Superwoman is een club waar meiden om de week samenkomen. Tijdens deze avonden staat gezelligheid voorop: we doen spelletjes, knutselen, en tal van andere activiteiten. Het programma heeft daarnaast als doel om meiden te leren over hun zelfbeeld, hun talenten en hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen. Het meidenwerk gaat uit van Saam welzijn. U kunt voorafgaand aan de eerste meidenavond tussen half 7 en 7 uur binnenlopen voor informatie. U kunt dan ook de methodiek bekijken die we gebruiken. De meidenavonden lopen door tot eind april.

 

De avond is kosteloos, maar niet geheel vrijblijvend. Als uw dochter zich opgeeft, verwachten wij dat zij ook iedere keer komt. Dit in verband met onze investering in tijd en materialen. Natuurlijk kan uw dochter in geval van ziekte, een feestje, een repetitie, gerust een keertje overslaan. In dat geval verwachten wij op tijd een telefoontje.

 

Er zijn 3 groepen: 2 groepen voor meiden van groep 8 (1 groep meiden Rouveen en 1 groep meiden Staphorst) en een groep voor meiden van het voortgezet onderwijs. De groepen zijn niet op basis van woonplaats, maar op basis van de plaats waar ze op school zitten.

Voor meiden groep 8 uit Rouveen is dit 1x in de 2 weken op dinsdagavond. Voor de meiden groep 8 uit Staphorst is dit 1x in de 2 weken op de andere dinsdagavond en voor meiden van het voortgezet onderwijs is de avond 1x in de 2 weken op woensdagavond. 

De avonden zijn van 19.00 uur tot 21.00 uur en vinden plaats in de bibliotheek in Staphorst.

 U kunt uw dochter opgeven door de invulstrook (zie download) mee te geven op de eerste avond.
Groep 8 Staphorst start op dinsdagavond            6 november
Groep 8 Rouveen start op dinsdagavond            13 november
Voortgezet onderwijs start op woensdagavond   14 november
 
 
Mocht u vragen hebben over de inhoud van het meidenwerk of andere op- en/of aanmerkingen, bel, app of mail mij gerust.
 
 
Vriendelijke groet,
Nanda Knol
T:  06 49399366
GEPUBLICEERD >> 30-10-2018

NIEUWS

AGENDA

CURSUS | TRAINING

T. CJG 0522 467466 T. Consultatiebureau 088 4430702 info@cjgstaphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00