Informatieavond vaccineren (gemeentehuis)

flyer downloaden

Op maandagavond 20 mei organiseert de gemeente Staphorst samen met de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland een informatieavond over vaccineren. Locatie is gemeentehuis aan de Binnenweg.

Programma
Locatie: gemeentehuis Staphorst, Binnenweg 26
19:15 uur   Ontvangst met koffie en thee
19:30 uur   Welkom door wethouder Alwin Mussche
19:40 uur   Presentatie GGD en NPV
20:15 uur   Pauze
20:30 uur   Met elkaar in dialoog
21:00 uur   Afsluiting
 
U hoeft zich vooraf niet aan te melden voor deze bijeenkomst.
 
Nederlandse Patiënten Vereniging
De NPV zal deze avond vanuit bijbels perspectief de afzonderlijke visies toelichten, zodat u een keuze kunt maken die past bij uw eigen overtuiging. NPV: ‘Vaccinatie is voor meerdere mensen een moeilijk onderwerp. Dit geldt ook voor christenen. Om tot een goede beargumenteerde en verantwoorde keuze te komen, is het nodig inzicht te hebben in de verschillende bestaande visies’.
 
GGD IJsselland
De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Dit doen we door risico’s voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op verleden, heden en toekomst van het Rijksvaccinatieprogramma: Hoe beschermen wij in Nederland onze kinderen samen tegen ernstige infectieziekten?
  
Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma
Jeugdigen worden in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen verschillende ernstige infectieziekten. Vanaf 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van dit Rijksvaccinatieprogramma. Dit betekent onder andere dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van communicatie en voorlichting op lokaal niveau. 
  
Programma 20 mei
Locatie: gemeentehuis Staphorst, Binnenweg 26
19:15 uur Ontvangst met koffie en thee
19:30 uur Welkom door wethouder Alwin Mussche
19:40 uur Presentatie GGD en NPV
20:15 uur Pauze
20:30 uur Met elkaar in dialoog
21:00 uur Afsluiting

U hoeft zich vooraf niet aan te melden voor deze bijeenkomst.
 
 
GEPUBLICEERD >> 07-5-2019

NIEUWS

AGENDA

CURSUS | TRAINING

T. Team Samenleving 0522 467466 T. Consultatiebureau 088 4430702 teamsamenleving@staphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00