Boekenbas

 

In de gemeente Staphorst wordt actief uitvoering gegeven aan het programma Boekenbas. Dit programma richt zich op het lezen thuis met de kinderen. Bij iedere eerstgeborene krijgt u als ouders dit programma aangeboden. De aanmelding gebeurt als uw kind 4 maanden is.

Het programma biedt een combinatie van bezoeken aan huis door een "Boekenbasmoeder" en groepsbijeenkomsten voor ouders rondom het voorlezen. Tijdens het bezoek aan huis door de Boekenbasmoeder krijgt u steeds een nieuw prentenboek. Samen met de Boekenbasmoeder bespreekt u hoe u het prentenboek het beste kunt voorlezen aan uw kind. Plezier in het voorlezen staat daarbij voorop!

Daarnaast organiseren we voor u de groepsbijeenkomsten. U komt in een vaste groep van ouders bijeen. Tijdens de bijeenkomsten wordt onder leiding van de CJG Jeugdverpleegkundige dieper ingegaan op het stimuleren van de taalontwikkeling van uw kind.

Ook relevante opvoedthema's als regels en grenzen, slapen, eten en zindelijk worden komen tijdens deze bijeenkomsten aan bod. U kunt hier uw eigen ervaringen delen met andere ouders en u krijgt tips en adviezen aangereikt.

Voor meer informatie over dit programma, kunt u terecht bij uw jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Schroom niet om dit te doen. Doe dit ook als er van uw kant opmerkingen zijn over het programma. Wij horen dat graag.

NIEUWS

09-01

AGENDA

CURSUS | TRAINING

T. 0522 46 24 75 info@cjgstaphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00