Medewerkers CJG

 

CJG Kernteam

Esther Flipsen, Stichting De Kern, maatschappelijk werker
Gina Beenen, Stichting De Kern, maatschappelijk werker
Irma Soppe, GGD IJsselland, jeugdverpleegkundige 0-12 jaar
Jaap Poetsma, Stichting De Kern, maatschappelijk werker
Janna van der Lei, GGD IJsselland, jeugdverpleegkundige 0-18 jaar
Marga den Boer, MEE IJsseloevers, cliëntondersteuner
Margreet Berends, GGD IJsselland, jeugdverpleegkundige 0-12 jaar
Nanda Knol, SMON, jongerenwerker
Rik Jansen, SMON, jongerenwerker
Susan Snoei, Stichting Schuilplaats, maatschappelijk werker
Willie Biemond, MEE IJsseloevers, cliëntondersteuner
Willie Versteeg, GGD IJsselland, jeugdverpleegkundige 0-12 jaar
 

CJG Expertiseteam

Karin de Jonge, GGD IJsselland, jeugdarts
Kim Westebring, Jeugd GGZ Dimence, gz psycholoog
Summer Koster, CJG zorgcoördinator
Pim van Essen, GGD IJsselland, jeugdarts
Sanne Holtmaat, Jeugdbescherming Overijssel, gedragswetenschapper
Titia Wijbenga, vervangend CJG zorgcoördinator / drangmedewerker
  

CJG Administratieteam

Brenda de Vries-Schuurman
Michelle Conradie
Femmy Braamskamp
 
 
 

NIEUWS

AGENDA

CURSUS | TRAINING

T. 0522 46 24 75 info@cjgstaphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00