SoVa Vriendencursus

Inhoud

In de SoVa Vriendencursus leren we kinderen onder andere door middel van rollenspelen hoe om te gaan met lastige sociale situaties die op school of in de omgang met andere kinderen voor kunnen komen. Hoe geef je het op een goede manier aan als je iets niet leuk vindt? Hoe weiger je iets als je echt niet wilt? Hoe reageer je op pesten en plagen? We staan bij deze oefeningen met name stil bij ‘anders DOEN’.
 
Veel kinderen die deelnemen aan de SoVa Vriendencursus hebben ook last van onzekere gedachten die hen in sociale contacten zenuwachtig, angstig of bijvoorbeeld juist heel druk maken. Daarom maken we in de SoVa Vriendencursus gebruik van het Vriendenprogramma. Het Vriendenprogramma is een protocollair cognitief gedragstherapeutisch programma wat kan worden ingezet om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen die onderliggend wat angstig zijn of niet lekker in hun vel zitten te stimuleren. Het Vriendenprogramma stimuleert het zelfvertrouwen, versterkt emotionele veerkracht en bouwt probleemoplossende vaardigheden op. Dit programma gaat met name over je bewust worden van wat je VOELT en ‘anders leren DENKEN’ zodat je in contact met andere kinderen niet belemmerd wordt door onzekere gedachten.
 
Door flexibel om te gaan met het Vriendenprogramma en het te combineren met het trainen van vaardigheden en het oefenen van rollenspellen krijgen de kinderen in de cursus zowel op gebied van VOELEN, DENKEN en DOEN handvatten aangereikt waardoor ze weerbaarder en vaardiger worden in het aangaan en handelen in (soms ingewikkelde) sociale situaties in de klas, op de sportvereniging of in contact met vriendjes.
 

Aanmelding

In overleg tussen school en ouders/verzorgers kunnen kinderen worden aangemeld voor de SoVa Vriendencursus. Deze aanmelding verloopt via het Centrum voor Jeugd en Gezin, cjgadministratie@staphorst.nl. Vermeld bij de aanmelding de NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum en de school van het kind. De cursus zal tweemaal per jaar worden aangeboden, in het voorjaar en in het najaar.
 

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de cursus kunt u contact opnemen met Klaske Gombert of Marlies Koops.
 
Klaske Gombert
mobiel: 06 36595717
 
Marlies Koops
mobiel: 06 10769329

Aanmelden | informatie aanvragen

U HEEFT GEKOZEN VOOR: SOVA VRIENDENCURSUS

Bekijk onze cursussen en trainingen

NIEUWS

24-11

AGENDA

CURSUS | TRAINING

T. 0522 46 24 75 info@cjgstaphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00