Welkom bij het CJG Staphorst!

Op deze website vindt u allerlei informatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Staphorst. Het CJG Staphorst is een netwerkorganisatie die zich bezighoudt met vragen en problemen die zich voordoen tijdens het opvoeden en opgroeien van de jeugd in Staphorst. Dit kunnen eenvoudige vragen zijn die direct kunnen worden beantwoord, maar kunnen ook complexe vragen zijn waarbij samen met u wordt gekeken naar een goede oplossing en/of hulp.

Een netwerkorganisatie betekent dat het CJG o.a. verbonden is aan organisaties die zich al met jeugdigen bezighouden. De bestaande hulpverlening in Staphorst is onderdeel van het CJG, maar ook basisscholen peuterspeelzalen, kinderopvang, huisartsen en verloskundigen hebben een vast contactpersoon van het CJG.

Enkele voorbeelden van vragen die u bij het CJG kan stellen, zijn:

  • Hoe ga je om met een onhandelbare puber?
  • Hoe kan onze dochter van 11 jaar haar sociale vaardigheden beter ontwikkelen?
  • Mijn zoon van 7 jaar plast nog in bed, wat kan ik doen?
  • Wanneer begin ik met zakgeld voor mijn zoon?
  • Bij wie kan ik terecht omdat ik vermoed dat een kind die ik train in mijn elftal thuis mishandeld wordt?

Het CJG Staphorst kan u advies en/of hulp geven als u vragen hebt over de opvoeding, gezondheid of ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld in de vorm van mondeling advies, cursussen en hulp. Ook kinderen en jongeren kunnen er terecht als ze vragen hebben.

Het CJG team Staphorst bestaat uit de volgende kernpartners: jeugdwijkverpleegkundigen en consultatiebureau-artsen in dienst van de GGD IJsselland en de maatschappelijk werkers in dienst van Stichting de Kern en Stichting Schuilplaats.

Voor wie is het CJG?
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor ouders/verzorgers, aanstaande ouders, kinderen en jongeren en professionals.

T. 0522 46 24 75 info@cjgstaphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00

NIEUWS

AGENDA

CURSUS | TRAINING