Week van de Pleegzorg

 

Dit jaar is de Week van de Pleegzorg van woensdag 1 tot en met 8 november 2017. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Een belangrijk onderdeel is het werven van nieuwe pleegouders met de campagne 'Supergewone mensen gezocht'. In Overijssel zal Trias op 1 november een wervingscampagne "Mag ik dan bij jou?" starten.

Verder zijn er in deze actieweek uiteenlopende activiteiten in samenwerking met gemeenten, zoals netwerkbijeenkomsten en speciale activiteiten om pleegouders in het zonnetje te zetten. Tevens is er aandacht voor deskundigheidsbevordering. 

Vanaf 20 oktober a.s treft u op de site van Week van de Pleegzorg een overzicht aan van alle activiteiten in het land.

 www.pleegzorg.nl

www.trias-groep.nl/pleegzorg/wat-is-pleegzorg

www.supergewonemensengezocht.nl 

GEPUBLICEERD >> 05-10-2017

NIEUWS

AGENDA

CURSUS | TRAINING

T. 0522 46 24 75 info@cjgstaphorst.nl

Openingstijden: 09.00-17.00 uur

Buiten openingstijden | bij nood (crisissituatie):

T. 0800 20 00